Поверителност


Декларация на Марбро Турс за поверителност онлайн

Защитата на вашите лични данни е постоянна грижа на Марбро Турс. Прочетете "Декларацията на Марбро Турс за поверителност онлайн" по-долу.

Последна актуализация: 09 юни 2015. Изтеглете версията за печат оттук.

 • Събиране на вашите лични данни
 • Ползване на вашите лични данни
 • Споделяне на вашите лични данни
 • Достъп до вашите лични данни
 • Предпочитания за комуникация
 • Показване на реклама
 • Защита на вашите лични данни
 • Ползване на бисквитки
 • Ползване на уеб тракери
 • Контролиране на нежеланата електронна поща ("спам")
 • Приложение на тази декларация за поверителност
 • Промени в тази декларация за поверителност
 • Връзка с нас

Настоящата Декларация на Марбро Турс за поверителност онлайн важи за данните, събирани от Марбро Турс, чрез повечето от нейните уеб сайтове и услуги, както и услугите й за поддръжка на продукти офлайн. Тя не се отнася за онези сайтове, услуги и продукти на Марбро Турс, които не показват или не дават връзка към тази декларация, или имат свои собствени декларации за поверителност. Някои продукти и услуги, спомената в декларацията, в момента може да не се предлагат.

Събиране на вашите лични данни

На някои сайтове на Марбро Турс искаме от вас да предоставите лични данни, като например своя имейл адрес, име, домашен или служебен адрес, или телефонен номер. Може също да събираме демографска информация, като пощенския ви код, възрастта, пола, интересите и предпочитанията ви. Ако решите да направите покупка или да платите абонамент за услуга, ще искаме от вас допълнителна информация, като номера на кредитната ви карта и адреса за получаване на фактури, която ще се ползва при създаването на разплащателна сметка в Марбро Турс.

За да получите достъп до някои услуги на Марбро Турс, ще бъдете помолени да влезете с имейл адрес и парола, които наричаме ваши идентификационни данни. Можете да използвате същите идентификационни данни, за да влизате в други различни сайтове и услуги на Марбро Турс, както и в такива на определени партньори на Марбро Турс. Като се регистрирате в някой сайт или услуга на Марбро Турс, може автоматично да получите регистрация и за други сайтове и услуги на Марбро Турс. Ако ползвате нашите услуги през мобилен телефон, може също така да ползвате своя телефонен номер и PIN код като алтернативни идентификационни данни, вместо потребителското име и парола. Като част от създаването на вашите идентификационни данни може да ви бъде поискано също да дадете въпроси и тайни отговори, които ще ползваме, за да потвърдим вашата самоличност и да ви помогнем при промяната на вашата парола, а също така и допълнителен имейл адрес. Някои услуги може да изискват допълнителна защита и в тези случаи може да ви бъде поискано да създадете допълнителен ключ за защита. И накрая, на идентификационните ви данни ще се присвои уникален идентификационен номер, който ще се ползва за разпознаване на данните и свързаната с тях информация.

Ние може да събираме информация за взаимодействието ви със сайтове и услуги на Марбро Турс. Например, може да използваме инструменти за анализ на уеб сайтове на нашия сайт, за да извличаме информация от вашия браузър, включително за това, от кой сайт идвате, за търсачката/търсачките и ключовите думи, които сте използвали, за да намерите нашия сайт, страниците от сайта ни, които преглеждате, добавките на вашия браузър и ширината и височината на прозореца на вашия браузър. Може също така да използваме технологии, като бисквитки и уеб тракери (описани по-долу), за да събираме данни за страниците, които преглеждате, връзките, които избирате и други действия, които извършвате в нашите сайтове и услуги. Освен това събираме определена стандартна информация, която вашият браузър изпраща до всеки посетен от вас уеб сайт, като например вашия IP адрес, типа браузър и езика, часовете на достъп и адресите на препращащите уеб сайтове. Ние доставяме също така реклами (виж раздела "Показване на реклама" по-долу) и осигуряваме инструменти за анализ на уеб сайтове в сайтове и услуги, които не са на Марбро Турс, като може да събираме данни също и за преглежданите страници на тези сайтове на трети страни.

Когато получавате бюлетини или рекламна електронна поща от Марбро Турс, може да ползваме уеб тракери, (описани по-долу), персонализирани връзки или подобни технологии, за да разберем, дали електронното писмо е било отворено и на кои връзки сте щраквали, за да ви осигурим по-целенасочени съобщения по електронната поща или друга информация.

За да ви предложим по-добре съгласувани и персонализирани взаимоотношения с Марбро Турс, събраната информация от една услуга на Марбро Турс може да се съчетае с информация, получена чрез други услуги на Марбро Турс. Може също така да допълваме събираната от нас информация с такава, получена от други фирми. Може например да ползваме услуги от други фирми, които ни дават възможност да определим приблизителната географска област според вашия IP адрес, за да можем да персонализираме определени услуги за вашата географска област.

Ползване на вашите лични данни

Марбро Турс събира и използва вашите лични данни, за да управлява и подобрява своите сайтове и услуги. Тези начини на ползване може да включват осигуряването на по-ефективно обслужване на клиентите, улесняване на ползването на сайтовете или услугите чрез премахване на необходимостта от повторно въвеждане на едни и същи данни; извършване на проучвания и анализ, насочени към подобряването на нашите продукти, услуги и технологии; показване на съдържание и реклами, които са персонализирани според вашите интереси и предпочитания. За повече информация относно използването на данните за рекламни цели, виж раздела "Показване на реклама" по-долу.

Използваме също така личните ви данни, за да се свързваме с вас. Може да ви изпращаме определени задължителни служебни съобщения, като например приветствени писма, напомняния за плащания, информация по проблеми на техническото обслужване и съобщения за защитата. Някои услуги на Марбро Турс, като например "Актуализирани новини", може да изпращат периодично писма до своите членове, които се считат за част от услугата. Можем също така от време на време да ви изпращаме проучвания за продукти или рекламна поща, която да ви информира за други продукти и услуги, предлагани от Марбро Турс и нейните поделения.

Личната информация, събрана от сайтовете и услугите на Марбро Турс, може да се съхранява и обработва в България или всяка друга страна, в която Марбро Турс или нейните поделения, филиали или доставчици на услуги поддържат офиси. Марбро Турс спазва рамковата уредба за "сигурен пристан", отнасяща се до събирането, използването и задържането на данни от Европейския съюз.

Споделяне на вашите лични данни

Освен в случаите, описани в тази декларация, ние няма да разкриваме вашите лични данни извън Марбро Турс и контролираните от нея филиали и поделения, без ваше съгласие. Някои сайтове на Марбро Турс ви позволяват да изберете, дали да споделяте личните си данни с избрани партньори на Марбро Турс, така че те да могат да се свързват с вас във връзка със своите продукти, услуги или оферти. Други сайтове не споделят вашите данни за контакт с трети страни за рекламни цели, а вместо това ви предлагат избор, дали желаете да получавате съобщения от Марбро Турс от името на външни делови партньори за конкретни оферти на партньора (без личните ви данни да се предоставят на третата страна). Вижте раздела Предпочитания за комуникация по-долу за повече информация.

Някои услуги на Марбро Турс могат да носят съвместна марка и да бъдат предлагани заедно с друга фирма. Ако се регистрирате или ползвате такива услуги, както Марбро Турс, така и другата фирма могат да получават събраната информация във връзка с услугите със съвместна марка.

Понякога наемаме други фирми, които осигуряват ограничени услуги от наше име, например обработка и доставка на поща, осигуряване на поддръжка за клиенти, обработка на операции или статистически анализи на нашите услуги. На тези доставчици на услуги ще бъде разрешено да получат единствено онези лични данни, които са им необходими за извършване на услугата. От тях се изисква да поддържат поверителността на информацията и им се забранява да я ползват за каквато и да било друга цел. При операциите с кредитни карти, обаче, нашите доставчици на услуги по разкриване на измами може да използват обобщени данни, за да подобряват услугите си. Това им помага да откриват по-точно измамите с използване на кредитни карти. Може да си осигурим достъп до, или да разкриваме информация за вас, включително и съдържанието на вашите съобщения, за да: (а) спазим изискванията на закона или в отговор на законни искове или съдебни процедури; (б) защитим правата или собствеността на Марбро Турс или на нашите клиенти, включително спазването на нашите договори или правилата, регламентиращи използването на услугите от ваша страна; или (в) когато преценим добросъвестно, че подобен достъп или разкриване са необходими за защита на личната безопасност на служители на Марбро Турс, клиенти или обществото.

Достъп до вашите лични данни

Може да имате възможност да преглеждате или променяте личните си данни онлайн. За да се избегне виждането на личните ви данни от други, от вас ще се иска да влизате с идентификационните си данни (потребителско име и/или имейл адрес и парола). Подходящите начини за достъп до личните ви данни ще зависят от това, кои сайтове или услуги сте ползвали.

Предпочитания за комуникация

Можете да спрете доставката на бъдещи рекламни имейл съобщения от сайтовете и услугите на Марбро Турс, като следвате конкретните указания в получаваните от вас имейл съобщения.

Можете също така да имате възможност по своя инициатива да избирате, дали да получавате рекламна електронна поща, телефонни обаждания и нормална поща от конкретни сайтове и услуги на Марбро Турс.

Тези възможности за избор не се отнасят до показването на онлайн реклама. Те не се отнасят и до получаването на задължителни служебни съобщения, които се смятат за част от определени услуги на Марбро Турс и които може да получавате периодично, докато не отмените услугата.

Показване на реклама

Някои от уеб сайтовете и онлайн услугите, предлагани от нас, както и тези на нашите партньори, се издържат от реклама. Чрез Рекламната платформа на Марбро Турс ние може да показваме реклами на собствените си сайтове и на сайтовете на рекламните ни партньори.

Когато ви показваме онлайн реклами, ние инсталираме постоянна бисквитка на компютъра ви, така че да го разпознаваме всеки път, когато ви покажем реклама чрез него. Тъй като може да обслужваме с реклами множество различни уеб сайтове, ние сме в състояние да събираме информация с течение на времето за това, къде вие или други лица, използващи вашия компютър, сте видели и/или щракнали върху показваните от нас реклами. Ние използваме тази информация, за да прогнозираме вашите характеристики, интереси или предпочитания и да ви показваме целенасочена реклама, за която смятаме, че представлява интерес за вас. Може освен това да свържем тази информация с последващото ви посещение, покупка или друго действие на уеб сайтовете на участващите в рекламните кампании рекламодатели, за да оценим ефективността на рекламите.

Макар да използваме някои данни, които събираме, за да персонализираме рекламите, които ви показваме, ние сме проектирали системите си да подбират рекламите единствено въз основа на данни, които не ви идентифицират лично и директно. Например, може да изберем рекламите, които показваме, на базата на определени категории или сегменти от общ интерес, които сме определили въз основа на (а) демографската информация или данните за интересите ви, включително такива, които може да сте предоставили при създаването на акаунт (напр. възраст, пощенски код, пол), демографската информация или данните за интересите ви, придобити от други компании и общото географско местоположение на базата на вашия IP адрес, (б) страниците, които преглеждате и връзките, които избирате, докато използвате уеб сайтовете и услугите на Марбро Турс и нейните рекламни партньори и (в) термините за търсене, които въвеждате при използване на услугите за търсене в интернет, като например Google, Yahoo! Search, Dir.bg и т.н.

Макар че повечето от онлайн рекламите на сайтовете на Марбро Турс се показват от Марбро Турс, ние разрешаваме и на рекламни компании - трети страни, включително и на други рекламни мрежи, да публикуват реклами на сайтовете ни.

Тези компании може да ви предлагат начини за отписване от целенасочена реклама на базата на собствените им бисквитки.

Защита на вашите лични данни

Защитата на вашите лични данни е постоянна грижа на Марбро Турс. Ние ползваме различни технологии и процедури за защита, за да защитим вашите лични данни от неразрешен достъп, ползване или разкриване. Например, ние съхраняваме личните данни, които ни предоставяте, на компютърни системи с ограничен достъп, които се намират в контролирани съоръжения. Когато предаваме строго поверителна информация (например номер на кредитна карта или парола) по Интернет, ние я защитаваме чрез шифроване, какъвто е протоколът Secure Socket Layer (SSL).

Ако дадена парола се ползва, за да ви помогне да защитите своите сметки и лични данни, ваша е отговорността да пазите паролата си в тайна. Не споделяйте тази информация с никого. Ако ползвате съвместно компютъра с друго лице, трябва винаги да излизате от системата, преди да напуснете сайт или услуга, за да защитите достъпа до вашите данни от следващите потребители.

Ползване на бисквитки

Уеб сайтовете на Марбро Турс ползват „бисквитки“, които ви позволяват да влизате в нашите услуги и ви помагат да персонализирате работата си онлайн. Бисквитката е малък текстов файл, който се записва на вашия твърд диск от сървър за уеб страници. Бисквитките съдържат информация, която може по-късно да бъде прочетена от уеб сървър в домейна, който ви е издал бисквитката. Бисквитките не могат да се ползват за стартиране на програми и не могат да вкарват вируси във вашия компютър.

Една от основните цели на бисквитките е да съхраняват вашите предпочитания и друга информация на вашия компютър, за да ви спестят време, като премахнат нуждата повторно да въвеждате една и съща информация, както и за да показват персонализираното за вас съдържание и подходящи реклами при последващите посещения на тези сайтове. Уеб сайтовете на Марбро Турс използват бисквитки и за целите, описани в разделите "Събиране на вашите лични данни" и "Показване на реклама" на настоящата декларация за поверителност.

Когато влезете в даден сайт, като използвате идентификационните си данни, ние съхраняваме вашия уникален идентификационен номер в момента на влизането ви в зашифрована бисквитка на вашия твърд диск. Тази бисквитка ви позволява да минавате от страница на страница на сайта, без да има нужда да влизате с парола отново във всяка страница. Когато излезете, тези бисквитки се изтриват от вашия компютър. Ние използваме бисквитки и за улесняване на процедурата за влизане. Например, вашият имейл адрес може да бъде съхранен в бисквитка, която ще остане на вашия компютър, след като излезете. Тази бисквитка позволява вашият имейл адрес да се попълва предварително, така че при следващото влизане трябва да въведете само парола си. Ако ползвате обществен компютър или по някаква друга причина не желаете тази информация да се съхранява, можете да изберете съответния бутон за избор на страницата за влизане и тогава тази бисквитка няма да се ползва.

Имате възможност да приемате или отказвате бисквитките. Повечето уеб браузъри автоматично приемат бисквитки, но вие обикновено можете да променяте настройката на вашия браузър да отказва бисквитките, ако така предпочитате. Ако решите да отказвате бисквитките, може да не бъдете в състояние да влизате и ползвате други интерактивни функции на сайтовете и услугите на Марбро Турс, които зависят от бисквитките, а някои предпочитания за рекламата, които зависят от бисквитките, може да не могат да се спазват.

Ако изберете да приемате бисквитките, ще можете също по-късно и да изтриете бисквитките, които сте приели. В Mozilla Firefox и Google Chrome можете да изтривате бисквитки, като изберете "Инструменти", "Изтриване на лични данни". В Internet Explorer можете да изтривате бисквитки, като изберете "Инструменти", "Изтриване на хронологията на браузъра" и натиснете бутона "Изтрий бисквитките". Ако изберете да изтриете бисквитките, всички настройки и предпочитания, управлявани от съответните бисквитки, включително и предпочитанията за рекламата, ще бъдат изтрити и може да се наложи да се създават наново.

Ползване на уеб тракери

Уеб страниците на Марбро Турс може да съдържат електронни изображения, познати като уеб тракери – понякога се наричат еднопикселови gif файлове - които могат да се използват за помощ при изпращането на бисквитки на нашите сайтове и ни позволяват да броим потребителите, които са посетили тези страници, а също така да извършваме услуги под съвместни марки. Можем да включим уеб тракери в рекламни имейл съобщения или в нашите бюлетини, за да разберем дали съобщенията са били отворени и дали са предизвикали някаква реакция.

Марбро Турс може също така да ползва уеб тракери на трети страни, като Google Analytics, за да изготвя обобщена статистика относно ефективността на рекламните ни кампании или други операции на нашите сайтове. Ние забраняваме уеб тракери на нашите сайтове да се ползват от трети страни, за да събират или получават достъп до вашите лични данни.

И накрая, можем да работим с други фирми, които рекламират на сайтовете на Марбро Турс и да поставим уеб тракери на техните сайтове, за да водим статистика, колко често щракването върху реклама на сайт на Марбро Турс е предизвикало покупка или друго действие на сайта на рекламодателя.

Контролиране на нежеланата електронна поща — спам

Марбро Турс не продава и не отдава под наем или на изплащане списъците на своите имейл абонати на трети страни. Но, макар че Марбро Турс да продължава активно да проучва и внедрява нови технологии, каквито са разширените функции за филтриране, към момента няма налице технология, която изцяло да предотвратява изпращането и получаването на нежелана електронна поща. Използването на инструменти срещу нежелана поща и внимателното отношение към споделянето на вашия имейл адрес, докато сте онлайн, ще ви помогне да намалите количеството нежелана електронна поща, което получавате.

Приложение на тази декларация за поверителност

Ако имате въпроси по настоящата декларация, можете да се свържете с нас на посочените по-долу адрес и телефон.

Промени в тази декларация за поверителност

Периодично ще актуализираме тази декларация за поверителност, за да отразяваме промените в нашите услуги и отзивите на клиентите. Когато публикуваме промени в тази декларация, ще променяме датата „последна актуализация“ в началото на декларацията. Ако има съществени промени в тази декларация или в начина, по който Марбро Турс ще ползва вашите лични данни, ние ще ви уведомим или чрез публикуване на видно място на известие за тези промени, преди да ги извършим, или чрез изпращане на известие директно до вас. Препоръчваме ви периодично да преглеждате тази декларация, за да се осведомявате за това, как Марбро Турс защитава вашите данни.

Връзка с нас

Марбро Турс с удоволствие ще приеме вашите забележки по тази декларация за поверителност. Ако имате въпроси по тази декларация или считате, че не я спазваме, моля свържете се с нас.

Марбро Турс ООД, ул. Драган Цанков 43, Пловдив 4000, (032) 628820